недела, 23 август 2009

СТАРАТА ТУРСКА БАЊА ВО БАНСКО

Освен Римјаните, бањи на овие простори граделе и Турците. Се уште стои старата турска бања во Струмица, но кој знае кога престанала да се користи. Стојат ѕидините и од бањата во Баница, која сведочи дека некогаш таму живееле богати Турци, но и дека извори со топла вода имало и во Баница, по што го добила и името.
Веќе повеќе години старата турска бања во Банско не се користи, па таа стана собиралиште на духови и ја нагрдува сликата на Банско. Во најскоро време локалните власти би требало да преземат нешто...овој објект или да се ревитализира или да се заштити како споменик на културата.


Нема коментари: