сабота, 12 јули 2008

СО ПРИЈАТЕЛИТЕ ОД ГЕНЕРАЦИЈАТА


Буричкајќи по спомените, ја пронајдов оваа фотографија,на која сме сликани соученици од гимназијата, генерацијата која место матурска отиде на аџилак на Ужичка 15.