среда, 19 јануари 2011

Работилница

Вчера, 18. 01. 2011г. , ден спроти Водици или Богојавление, во просториите на УО „Даме Груев“- Куклиш, беше најавена работилница за наставниците од предметна настава.

Оние што мислеа дека работилница е просторија во која се чува алатот и со себе планираа да понесат клешти, дупчакли, одвртувачи... беа грешка. Целта на оваа работилница беше да се утврди етичкиот кодекс на наставниците за оценување. Со работилницата раководеше училишниот педагог - Николина Јашкова. Се разви плодна дискусија, а се стекна впечаток дека сите колеги одлично ги знаат сите етички аспекти при оценувањето, но во праксата се соочуваат со свои и туѓи, поголеми или помали недоследности. На крајот беше потпишан и кодексот до кој треба да се држиме во иднина.