петок, 28 јануари 2011

Унапредување на медиумската писменост во образованието

Денес, (28.01.2011г.), во 14 часот, во хотелот Илинден во Струмица, започна семинарот за Медиумската писменост во наставата по мајчин јазик, на кој беа поканети наставниците што предаваат Македонски јазик во селските средини во струмичкиот регион.


Во медиумската писменост не’ воведуваа Дарко Булдиоски и Дејан Андонов, а работеа по следната агенда: 14.00 - 15.15 - Вовед во медиуми и медиумска писменост, 15.15 - 15.45 -ручек, 15.45 - 17.00 -Влијание на медиумите во општеството, 17.00 17.10 кафе пауза и 17.10 - 18.00 Нови медиуми.

Денес семинарот продолжи со работа, а во улога на обучувач се појави Дејан Андонов.
Теми на денешниот семинар беа: „Основи на новинарството и медиумска продукција“ и „Политиката и медиумите“.