петок, 7 мај 2010

ДоопремувањеСо поставувањето на компјутерите во последните две училници во просториите на училиштето во Куклиш, заврши процесот на доопремување, па така во иднина пред секое дете ќе има компјутер. Останува мрежното поврзување и нивната практична примена во наставата.