понеделник, 21 февруари 2011

Од активноста на најмалите

Кај најмалите нешто интересно се случува... сите исполегнале во круг и нешто прават. Со нив е и нивната учителка - Вера, но и таа занесено работи. Мора да е нешто интересно.

Нешто цртаат заеднички. Повеќе усти - изедливи, но повеќе раце - работливи. А кога нешто заеднички се прави побрзо и поубаво се завршува.


 Велат дека крајот го краси делото, а нивното дело навистина е достојно за почит. Сите се горди на постигнатото и воопшто не е важно чија рака каде боела, кој цртал на главата а кој ги цртал рацете, најважно е да има се’.