четврток, 9 јуни 2011

Самоиницијативност на шестоодделенците

Неколку ученички од шестото одделение во Костурино, за последниот училишен ден подготвиле  драматизација на свој текст - „ Мрзливата принцеза“ и една музичка точка, со што пријатно не‘ изненадија.