четврток, 24 март 2011

Наградените цртежи за маски

Восхитува креативната фантазија на децата. На интерниот конкурс за најдобра маска, најмногу гласови доби цртежот на Николина Туџарова.

По својот квалитет не изостануваат ни второ и трето наградените.