недела, 20 јуни 2010

И ова е Струмица

Прашањето со продавачите на отворено никако да се реши... додека едни плаќаат високи кирии, даноци и мораат да издаваат фискални сметки, други пред нивните дуќани им се нелојална конкуренција.
Нивната досетливост отиде и чекор понатаму... со колички ја разнесуваат стоката до самите потрошувачи, па така добиваме мобилни бутици.

Дали државата  ги затвара очите и свесно ја толерира сивата економија, за да го обезбеди социјалниот мир, при тоа не водејќи сметка дека еден слој од граѓаните е протежиран, за сметка на другите кои имаат обврски кон државата.