недела, 21 февруари 2010

Семинар за оценување

Вчера, 20. 02 2010 г., започна првата сесија од планираните четири од семинарот Примена на стандардите за оценување на учениците, кој за наставниците од ОУ„ Даме Груев “ - Куклиш и ОУ „ Гоце Делчев “ од Вељуса се одржува во просториите на нашето училиште во Куклиш. Во улога на обучувачи на наставниците се појавија : Снежана Узунова, психолог во ОУ „ Маршал Тито “; Александар Атанасов, наставник по музичко во ОУ „ Гоце Делчев “- Вељуса; и Николина Јашкова - педагог во ОУ „ Даме Груев “- Куклиш, а надзор на работата на семинарот вршеше Лидија Манушева, психолог, моментално работи како директор во ОУ„ Сандо Масев “.


Николина и СнежанаНа семинарот се користат најсовремените средства за презентација и LCD - проектор, а до новите сознанија се доаѓа по пат на дискусија, разговори, размена на искуства, работилници, презентации ... Сето тоа се одвива во опуштена атмосфера, а на моменти има бура од идеи и жестоки полемики.