среда, 25 август 2010

Од семинарот за новата наставна програма за осмо одделение

Денес, 25. 08. 2010. год. во Штип, во организација на БРО,  се одржа семинар, на кој се разгледуваше новата наставна програма за осмо одделение. Семинарот започна со работа во 10. часот, во просториите на ОУ „ Тошо Арсов “ - Штип, а на него беа поканети претставници од училиштата во Струмица, (и околните општини), Радовиш, Свети Николе и градот домаќин, Штип, кои ги предаваат предметите - Македонски јазик, Математика, Биологија, Географија, Историја, Физика, Хемија,  Ликовно, Музичко и Физичко.

Со семинарот по Македонски јазик, раководеше советничката Нада Николовска. Откако ја разгледавме новата наставна програма и нејзините измени, ги воочивме разликите од минатата година. добивме кафе-пауза.

По паузата, работевме по групи, а секоја од групите требаше да изготви тематско планирање.