среда, 13 октомври 2010

Обука за постапки во случаи на природни катастрофи

Денес, во просториите на ОУ„ Даме Груев“, се одржа семинар за наставниците за справување со природни катастрофи, при што акцентот беше ставен на  постапување на наставниците во случаи на - земјотреси, пожари и поплави. На семинарот присуствуваа и свој удел имаа претставници на Општинскиот црвен крст, станицата за противпожарна заштита и Републичкиот центар за управување со кризи.
На колегите прв им се обрати претставникот на Општинскиот Црвен крст.


Наставниците имаат огромна одговорност, кога се во прашање децата. Нивната задача не е само подучување и воспитување на децата, туку и грижа за нив и нивното здравје и безбедност во услови на криза, предизвикана од природна катастрофа. Ако за капетанот на бродот, важи правилото дека последен го напушта бродот, во случај на несреќа, истото важи и за наставникот, во услови на криза. 

Во услови на криза, полесно се постапува кога децата се добро информирани и постапката за евакуација е извежбана. За полесно и попластично да се запознаат децата од прво одделение, со појавата земјотрес, може да им се демонстрира со пудинг, на кој ќе се стават ситни делчиња, може и парчиња креди, кои треба да ги претставуваат училиштето, домот, и објектите што им се познати на децата, па откако подлогата на која се поставени ќе се помрдне, да видат дека тие паѓаат, што се случува и во услови на катастрофален земјотрес.


Истото може да се постигне и на друг начин, користејќи се со детски играчки, при што децата треба да видат дека предметите што не опкружуваат, во случај на земјотрес паѓаат, а ѕидовите се рушат, а ние треба да се евакуираме додека стигне помошта. А оние што треба да ја пружат помошта, поради својата униформа и маските за лична заштита во услови на кризи, можат да изгледаат страшно за децата, па многу важно е децата во таков момент да ги препознаат и да соработуваат со нив.


А која е улогата на наставникот?
Тој, откако ќе ги евакуира децата и ќе установи дека и последниот ученик безбедно ја напуштил училницата, со дневникот во раката ја напушта просторијата, децата ги води на безбедно место и се грижи за нив до моментот на престанок на опасноста. Потоа, во наредниот период, го следи нивното однесување, зашто светските искуства говорат дека кај 15% од оние што се соочиле со катастрофата, се појавуваат посттрауматски шокови, кои можат да се манифестираат на најразлични начини преку нивното однесување. Наставникот е тој што треба да ги препознае промените кај детето и да преземе чекори за детето да ја добие потребната стручна помош.

За улогата на „добриот пожарникар - Чичко Сем“, зборуваше претставникот на противпожарната бригада од Струмица, кој  не‘ запозна со превенциите и начините на заштита во услови на пожар.