сабота, 22 август 2009

РИМСКАТА ТЕРМА ВО БАНСКО - МАКЕДОНИЈА

Римската терма, откриена случајно при копањето на темелите за хотелот „Цар Самуил“ 1978г. Повеќе за Банско, читај тука.