вторник, 6 декември 2011

ПРЕВЕНЦИЈА ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА - ПЕДОФИЛИЈА

Под мотото СО ЕДУКАЦИЈА И ЗНАЕЊЕ ДО ПРЕВЕНЦИЈА ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА/ ПЕДОФИЛИЈА, денес со почеток во 12.00 часот, во просториите на ООУ „Даме Груев “ - Куклиш се одржа предавање во организација на Општинскиот Црвен крст, а во соработка со Заводот за социјални грижи и воспитување на децата и Министерството за внатрешни работи, преку кое наставниците беа запознаени со тој вид злоупотреба на децата и со начините како да ги препознаваат децата - жртви на педофилија.
Најпрво, на присутните наставници им се обрати претставникот на Црвениот крст - Љупчо Јанков, кој не запозна со целите на предавањето. Тој меѓу другото истакна дека нашето училиште е прво во низата во кои наставниот кадар ќе се едуцира за полесно препознавање на жртвите од педофилија. „ Вие , наставниците сте на некој начин најповикани да ги препознаете, зашто сте покрај другото и педагози, добро ги познавате децата , кои имаат доверба во вас и добар дел од денот поминувате со нив, а училиштата располагаат и со стручни служби, кај кои можете да го упатите детето.“ - рече на почетокот Јанков.
„Децата, како најранлива категорија, се изложени на секаков вид на злоупотреби, кои оставаат длабоки лузни во детската душа и го попречуваат нивниот нормален развој. Една од нив е и сексуалната злоупотреба... таа не е нешто ново. Веројатно ја имало отсекогаш, можеби и во поголем обем, но за тоа се молчело.“- истакна претставничката на Заводот за социјални грижи.
 „Педофилија е секаков вид сексуално насилство (и душевно и телесно) врз дете на возраст до 15 години, од лице постаро од жртвата за 5 години, без разлика на полот. Педофилот најчесто го познава жртвата, па може да биде од член на семејството (татко, очув, брат, сестра), близок роднина, сосед, семеен пријател, наставник... во многу ретки случаи се работи за непознат човек. Најчесто сторителите се од машки пол, а жртвите од обата пола, додека во улога на насилник многу поретко се среќаваат жените. Педофилот не се разликува од останатите луѓе во средината и има нормален интелектуален развој. Би можел да биде од сите возрасни и општествени категории и има нормално однесување во семејството и средината. По ништо не  се разликува од останатите во средината.


Децата, кои се сексуално злоупотребени, би можеле да имаат пречки во нивниот емотивен и сексуален развој. Според статистичките податоци, најчесто жртва на таков вид на насилство се деца над петгодишна возраст. Но не е исклучена можноста и деца од помала возраст да бидат сексуално злоупотребувани, но нивниот број е значително помал. Таквите деца најчесто се поповлечени од другите, пасивни се во детските игри, потиштени се и најчесто кај нив се забележува нагла промена и во однесувањето и во успехот.
Хризантема Рендевска


Нема коментари: