вторник, 20 декември 2011

Раскажувачот

И годинава направивме заеднички час со најмалите... со првоодделенците. Им ја раскажав сказната за „Момчето и четириесетте калуѓери“, а тие внимателно ме слушаа. Го голтаа секој мој збор.

Нема коментари: